Regulamin obiektu Morskie Domki


OPŁATY DODATKOWE: PRĄD 1 zł/1KWh, KAZUCJA ZWROTNA: 400ZŁ, OPŁATA KLIMATYCZNA 2,40 zł/OSOBA/DZIEŃ
1. W sezonie letnim tj. 25.06 - 31.08. oferujemy pobyty tygodniowe rozpoczynające się od soboty lub niedzieli
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00, nie ma możliwości przyjazdu / zakwaterowania przed godz. 15.00.
3. Warunkiem zagwarantowania rezerwacji jest wpłata zadatku, która oznacza jednocześnie akceptację regulaminu. Regulamin otrzymują państwo w formie papierowej do podpisania w dniu przyjazdu.
4. Zadatek 30% kwoty całkowitej uiścićnależy przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Tytuł przelewu „ Zadatek” nazwisko, ilość osób, Tel kontaktowy. Rachunek bankowy - mbank 85 1140 2004 0000 3102 7834 8723 Morskie Domki ul. Unii Europejskiej 26, 76-032 Mielenko. Pozostałą kwotę należy uregulować w gotówce w dniu przyjazdu lub odpowiednio wcześniejszej w formie przelewu na konto, tak aby w dniu przyjazdu pozostała kwota była już zaksięgowana na koncie.
5. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie jej odwołania, na wpłatę zadatku za zarezerwowany uprzednio termin czekamy 2 dni .
6. Osoby dorosłe do zameldowania na terenie obiektu muszą posiadać aktualne dowody tożsamości.
7. Przekazanie domku następuje w obecności właściciela, po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
8. Koszt wykorzystanej w czasie pobytu gości energii elektrycznej rozliczany jest zgodnie ze wskazaniem indywidulanych podliczników zainstalowanych w domkach, stan początkowy licznika zostaje spisany przy przekazaniu domku w dniu przyjazdu.
9. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 400 zł zabezpieczająca ewentualne szkody. Kaucja rozliczana jest w dniu wyjazdu.
10. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych, znajdujących się w domkach oraz na terenie obiektu
11. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka odpowiedzialność ponoszą ich rodzice / opiekunowie
12. Obiekt jest monitorowany.
13. Do każdego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe, parking nie jest strzeżony. 14. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub skradzione mienie tj.: parkujące samochody oraz przedmioty wartościowe pozostawione w domkach.
15. Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do godziny 8:00. W przypadku nie przestrzegania ciszy nocnej Właściciel ma prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu opłaty wniesionej za pobyt.
16. Dostępne na terenie ośrodka grille należy rozpalać przed domkiem, nie na tarasie. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go.
17. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz zakaz smażenia ryb. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się używania sprzętów zasilanych energią elektryczną (grille elektryczne, grzałki, termowentylatory, grzejniki) nie będących wyposażeniem domków. W domkach zainstalowane są czujki dymu. Każdorazowe nieuzasadnione uruchomienie czujki dymu związane jest z automatycznym powiadomieniem służb ochrony, co skutkuje obciążeniem kosztami interwencji użytkownika domku w kwocie 500 zł.
18. Zakaz przyprowadzania osób niezameldowanych w ośrodku.
19.Nie akceptujemy zwierząt.
20. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30,00 złotych.
21. Właściciel nie odpowiada za niedogodności spowodowane przez warunki od niego niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
W przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu ośrodka właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.

Regulamin korzystania z basenu:


Właściciel obiektu udostępnia prywatny basen do dyspozycji gości tylko po uprzednim podpisaniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z niego.
Regulamin korzystania z basenu znajdującego się w obiekcie Morskie Domki.
-Głębokość basenu 155 cm
-Basen dostępny w godz 9-22
-Basen jest posadowiony na podłożu nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed ewentualnym wpadnięciem do niego.

1. Na basenie nie ma ratownika
2. Korzystanie z basenu jest na własną odpowiedzialność.
3. Zakaz wchodzenia do wody pod wpływem alkoholu.
4. Dzieci korzystając z basenu tylko pod opieką osób dorosłych które są za nich odpowiedzialni.
5. Zakaz skoków do basenu.

Przed wpłatą zadatku gość jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem na stronie internetowej obiektu. Gość otrzymuje od właściciela obiektu SMS z danymi do wpłaty oraz adresem strony www.morskiedomki.mielno.pl na ,której znajduje się regulamin.

Regulamin korzystania z placu zabaw i trampoliny:


1.Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat
2. Zjeżdżalnia max 50 kg
3. Dzieci muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie
5.Na trampolinie jednocześnie mogą przebywać 2 osoby o łącznej wadze 120 kg.